Newnited jest aliansem powstałym z inicjatywy dwóch polskich niezależnych agencji Codemedia i K2 Media, które wyrosły ze świata mediów cyfrowych i performance marketingu.

Podstawą naszego działania jest partnerstwo firm, Newnited nie zastępuje marek Codemedia i K2 Media.

Oferta naszych agencji nie ogranicza się dziś do Internetu. Online staje się osią wszelkich działań komunikacyjnych, a my chcemy rozumieć szeroki kontekst mediowy.
Interaktywność i myślenie efektywnościowe przenieśliśmy na tradycyjne media: ważnym elementem naszej oferty jest szeroko rozumiana telewizja, która wymaga dziś zupełnie nowego modelu planowania i zakupu. Znaczenie interaktywnych form reklamy zewnętrznej zaczyna rosnąć.

Co nas wyróżnia?

Nasze firmy nie są własnością dużych międzynarodowych holdingów reklamowych.
Dobrze jednak rozumiemy, jak te działają, a wielu z nas pracowało dla nich przez wiele lat, część z nas miała szansę współzarządzać lokalnymi oddziałami sieciowych domów mediowych i rozwijać ich usługi.

Powszechnie znany jest fakt, że strategie rozwoju zagranicznych agencji podporządkowane są zwykle międzynarodowym kontraktom i zobowiązaniom, nie zawsze przystającym do specyfiki lokalnego rynku.

Paradoksalnie dla wielu renomowanych międzynarodowych klientów nasza lokalność jest wartością.
Decydują się na współpracę z nami, niezależnym polskimi agencjami, bo ponad wszystko cenią sobie wolność decyzji, naszą otwartość na przełamywanie schematów i dobre zrozumienie lokalnych mediów i konsumentów.

Nasza niezależność pozwala nam na elastyczność w rozwoju usług i większą otwartość na nowe trendy, którą łączymy z cenioną dziś zaawansowaną wiedzą internetową i niekonwencjonalnym podejściem. Zapewne z tego powodu klienci są zainteresowani naszymi rekomendacjami, a my gorąco zachęcamy wszystkich do sprawdzenia nas w praktyce.

Rola mediów

W całej historii Newnited ważna jest rola mediów. Wierzymy, że nadszedł czas, w którym w relacjach z mediami trzeba stawiać na otwartość i równorzędność. W tradycyjnym modelu współpracy mediów i domów mediowych, negocjacje prowadzone są z pozycji siły i skupione na maksymalizacji rabatów. Tymczasem jakość usług, które agencja mediowa oferuje klientom, jest pochodną dobrych relacji z mediami i zrozumienia ich oferty oraz produktów. Rynek potrzebuje agencji, które mają czas na rozmowy z mediami. A my w Newnited chcemy lepiej znać i wykorzystywać wprowadzane przez nie innowacje i produkty reklamowe.

Naszą siłą jest doświadczenie

Pracujemy obecnie dla ponad 200 polskich i zagranicznych firm, zarówno dużych koncernów, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Skumulowane obroty wszystkich naszych spółek zależnych wynoszą prawie 200 mln złotych, co czyni nas największą polską grupą komunikacji marketingowej w obszarze mediów.

Połączyliśmy siły w Newnited, bo:

  • Wierzymy w talent i skuteczność polskich firm.
  • Chcemy dać naszym klientom szerszą wiedzę i większy zakres usług na najwyższym możliwym poziomie.
  • Nasza skala pozwoli nam stawić czoła dużym międzynarodowym agencjom mediowym oraz grupom negocjacyjnym i zagwarantuje mediom przeciwwagę wobec nich, na co od dawna mają zapotrzebowanie.
  • Naszym ważnym celem jest rozwijanie wspólnie z mediami nowoczesnych produktów, bardziej ukierunkowanych na efekt i faktycznie odpowiadających potrzebom klientów. To wszystko oczywiście w myśl zasady win-win.
  • Uważamy, że doświadczenia z Internetu należy przenosić na planowanie mediów tradycyjnych – nasza oferta obejmuje planowanie i zakup mediów online i offline. Synergia, myślenie efektywnościowe i interaktywność to dziś główne kryteria naszych strategii mediowych.
  • Stawiamy przede wszystkim na rozwój kompetencji internetowych i telewizyjnych, gdyż znaczenie obydwu mediów będzie rosnąć, a granica między nimi coraz bardziej się zaciera.